MegaPV: Wat is dat?

MegaPV begeleidde in 2001 enkele tientallen plaatsingen van dakvullende PV-systeem. Directeur Hendrik Gommer nam het initiatief tot het zogenaamde PV-manifest dat in juni 2001 door 74 organisaties aan minister Jorritsma werd aangeboden. Hendrik Gommer ontwikkelde ook een masterplan volgens welk grootschalige invoering van PV in Nederland ingevoerd zou kunnen worden. Op 5 juli 2002 werd daarmee daadwerkelijk een start gemaakt, middels het grootste PV-project in de bestaande bouw in Apeldoorn. Inmiddels zijn ook in Amsterdam, Den Haag en Leeuwarden MegaPV-projecten gerealiseerd.

MegaPV staat voor:

Mega: Grotere systemen en zoveel mogelijk. MegaPV begeleidt projecten vanaf 5000 Wp en streeft naar zo groot mogelijke projecten.
PV is de afkorting van PhotoVoltaïsch. Een PV-systeem bestaat uit panelen en een omvormer, die elektriciteit uit zonlicht maken en dat afgeven aan uw stopcontact.
Photovoltaïsche energie vervuilt niet, zelfs niet de horizon, en maakt u op termijn onafhankelijk van energieproducenten. Voortaan loopt uw elektriciteitsmeter terug in plaats van vooruit. Niet alleen thuis maar ook in uw camper, of op uw boot.

Door wie?

De uitvoering vond plaats door projectbureau MegaPV. Projecten werden begeleidt door Hendrik Gommer, die zijn strepen in de PV-markt inmiddels ruimschoots verdient heeft. Hij was initiatiefnemer/projectleider van De Leguanen van Stavoren, de PV-boulevard, de MegaPV-actie voor gemeenten, dorpshuizenproject, PV-manifest, oprichter en voorzitter van de vereniging voor zonnestroomproducenten, hoofdredacteur van de PV-nieuwsbrief en begeleidde diverse woningbouwcorporaties.

2005: Het einde van de eeuw van de zon

Halverwege 2005 is MegaPV gestopt met haar werkzaamheden. De omstandigheden voor zonne-energie in Nederland waren dermate slecht geworden dat de eigenaar besloot iets anders te gaan doen. Onder leiding van minister Annemarie Jorritsma werd de teloorgang van PV in Nederland in 2001 ingezet, waarna het afbraakbeleid door het kabinet Balkenende met dank aan minister Brinkhorst en staatssecretaris van Geel werd afgemaakt. In de PV-sector verdwenen honderden banen

Kijk voor meer informatie op wewillennietstoken.nu.